Demokracia je totálny nezmysel

Od pádu Mečiara boli všetky voľby na Slovensku sfalšované

Akýkoľvek „nezávislý“ štátny úrad a organizácia v demokracii sa okamžite stáva mafiánska ekonomická štruktúra.


Citáty:

„Nie moc kazí ľudí, ale naopak tí najskazenejší ľudia najviac zo všetkého chcú mať moc.“
„Ja som si vždy myslel, že demokracia je moc národa, ale súdruh Roosevelt mi presvedčivo vysvetlil, že demokracia je moc amerického národa.“
„Nie je dôležité, ako hlasujú (volia). Dôležité je, kto to spočíta.“
Výnimočný ľudský mysliteľ - Josif Vissarionovič Stalin

„Verím len tým prieskumom, ktoré si sám sfalšujem“.
Anglická „demokratická“ sviňa - Winston Churchill
 

Tieto citáty sú dôkazom toho, že demokracia je totálna hlúposť. Preto táto kniha je možno len pre hlupákov – presvedčených demokratov?
Hlupáci Slovania – Sloveni - sú súčasne „masovo Vatikánsky“ aj zbabelci.  Táto „kasta duchovne nízkych“ majú strach poznať pravdu. Sú to ľudia lži a aby si ochránili svoje „celoživotné zásady“, tak klamú a klamú ... aj samých seba. Títo ľudia – aj mnohí Slováci - sú teraz „ideologickí“ demokrati a demokracia je ich náboženstvo. Smejem sa, ako Vatikán je jedno s demokraciou? ... A demokratov poznáte aj podľa toho, že neveria v existenciu Boha a Satana! ....
Ak už hovorím o náboženstve, tak Biblia je síce kompletne sfalšovaná, ako píšem v knihe VjeÚNS, ale Biblia má pravdu v tom, že „Peklo“ skutočne existuje. Peklo je určite reálne a je to len iná „špeciálna“ dimenzia tohto nášho vesmíru... Počuli ste o „tmavej hmote“ a „tmavej energii“? ... Že súčasní vedci nevedia, kde je asi 95 % hmoty a energie, ktorá v tomto vesmíre je..., ale my nevieme, čo je to a kde to je??... Smejem sa....  Študovali ste súčasné teórie našich vedcov, ako funguje vesmír? ... Nie tie staré pred 20 rokmi... Súčasní „materialistickí“ vedci už dokazujú existenciu týchto iných dimenzií, teda iných vesmírov!! Spýtajte sa súčasných atómových vedcov... Oni o existencii tejto inej „extrémnej“ vesmírnej dimenzie – Pekla – už vedia..... vy nevzdelaní „demokratickí“ pomätenci.
Okrem „Pekla“ je v tomto vesmíre ešte 7 dimenzií, tiež materiálnych, ale ich hmota je iného druhu. Možno o tom napíšem v niektorej inej mojej knihe...?

P. P. Kysucký

 

Obsah:

Úvod

Kapitola 1 – Základné zákony tohto vesmíru
Kapitola 2 – Ako sa prejavuje Boh v našom vesmíre
Kapitola 3 - Aký je Satan v našom vesmíre
Kapitola 4 - Kastové rozdelenie ľudí na 2 základné skupiny
Kapitola 5 - Demokracia je totálny nezmysel
Kapitola 6 – Prečo je Putin „demokratický“ hlupák
Kapitola 7 – Ako dopadlo staré antické demokratické Grécko?
Kapitola 8 - Demokratická emancipácia žien je duševná choroba
Kapitola 9 - Mladá mužská generácia „demokratických“ Slovanov sa stáva slabošská a zženštilá
Kapitola 10 - Hans–Hermann Hoppe
Kapitola 11 - Západný humanizmus a ľudské práva – totálna hlúposť
Kapitola 12 - Prečo sú umelci v demokratických štátoch duchovne zdegenerovaní
Kapitola 13 - Šialenstvo „demokratických - materialistických“ intelektuálov
Kapitola 14 – Cena človeka (a cena národov?)
Kapitola 15 - Zločinecké sionistické Chazarské Západné médiá
Kapitola 16 - Nové štátne zriadenie – anti-demokratické zriadenie
Kapitola 17 - Nové zákony a princípy – anti-demokratické
Kapitola 18 - Nová ekonomika a priemysel
Kapitola 19 - Nové súdnictvo – anti-demokratické
Kapitola 20 – Ako Sionisti židia Chazari využívajú demokraciu pre svoje mocenské ciele proti  Slovanom
Kapitola 21 - Inklúzia v školstve – aplikácia duševne chorej demokracie
Kapitola 22 – Demokratické tržné zdravotníctvo je čistý hyenizmus
Kapitola 23 - Švajčiarsko je najzločineckejší demokratický štát

Záver

 

Úvod

 

Všetky moje knihy sú filozofia a psychológia ako aj táto kniha. Filozofia študuje, ako funguje celý tento vesmír a psychológia, ako funguje tento „geneticky“,  úmyselne poškodený, ľudský druh.... Túto knihu vydávam kvôli doplneniu mojej knihy „Obroda Slovanov“.... Toto je stále moja najdôležitejšia a najkomplexnejšie kniha. Je to dosť zložitá kniha na premýšľanie... aj keď pritom pôvodný rukopis, ktorý mal približne 800 strán formátu A4, som zmenšil asi len na 1/3...  Aby to bola čo najjednoduchšia kniha a mohli ju čítať aj „stredoškoláci“... Preto z tejto knihy vypadlo veľa mojich dôležitých zložitých „úvah“... Opakujem dookola, geniálna kniha „Tak hovoril Zarathustra“ od F. Nietzscheho, ktorej nerozumejú ani univerzitní docenti a profesori, je pre mňa mementom, že musím písať jednoducho....!!
Väčšina vysokoškolákov – teda v demokracii si hovoria absolventi univerzít – sú väčšinou podstatne viac „mozgovo poškodení“, ako tí stredoškoláci... Však uvedomte si, že tí profesori a docenti a doktori a doktorandi... humanitných oborov neboli schopní odpovedať na moju knihu „Zásadné omyly Západu a Vatikánu“, ktorú som rozoslal vtedy – v r. 2015 - na 950 adries... týchto „parazitov“... Pretože na moju odbornú požiadavku na diskusiu a kritiku tejto mojej filozoficko-psychologickej knihy nikto neodpovedal... Zoznam tých „parchantov demokratických“ humanitných profesorov a docentov... samozrejme mám!
A načo posielate svoje deti na tieto „demokratické“ humanitné univerzity?, ak sa vaše deti od tých „falošných a duševne pomätených“ nič nenaučia!?... Naopak, stanú sa mnohí totálne ohlúpnutí...!
Teda hovoriť o „stredoškolákoch“ je nezmysel....! Mám overené, že mnohí stredoškoláci sú podstatne schopnejší ako ľudia s „univerzitných“ vzdelaním, teda Ing., MUDr., JUDr. ... iní  „papierovo univerzitne pomazaní“ vzdelaním ... A ja osobne som presvedčený, že u humanitných vied viac ako 95 % absolventov sú to podľa mňa študovaním „vyprodukovaní demokratickí“ tupci!!
    Existuje nejaké Slovenské akademické prostredie?! Treba sa začať vážne zaoberať humanitnými obormi. Ide do nich veľa financií, ale výsledky sú mizerné. Ich nič nezaujíma! Navrhujem znížiť počet humanitných univerzít a aj študentov týchto oborov min. o 70-80 %. Nielen kvôli tomu, že vedecky odmietli pracovať. Ale aj kvôli tomu, že humanitné obory a ich súčasná kvantita samozrejme spôsobila zásadne zníženie kvality (zasa len Heglová dialektika a moje Kysuckého doplnenie 4. zákona dialektiky... v knihe OS). Ale hlavne, ľudia s takýmto vzdelaním sú zbytoční...! Tí absolventi jednoducho nenájdu prácu vo vyštudovanom obore!
Niekde som čítal, že profesori, docenti, ostatní vyučujúci a aj ich žiaci humanitných študijných oborov majú údajne až o 15 stupňov nižšie IQ, ako ľudia z technických a matematických oborov!!!! Je to pravda? Opakujem! Bolo ich 950 – tých profesorov, docentov, doktorandov...., ktorí dostali moju knihu aj s listom a žiadosťou o vedeckú debatu! Prečo neboli schopní kritizovať a jednoducho vedecky diskutovať a oponovať? Aj preto navrhujem okamžite znížiť počet študentov humanitných oborov o min. 70-80 %, pretože končia ako nezamestnaní a „nevzdelaní šarlatáni“. U všetkých súčasných „vysokoškolských pedagógov“ humanitných oborov navrhujem kriticky preveriť ich „reálne“ vedomosti! Či majú vôbec vedomosti na takej úrovni, aby mohli vzdelávať naše deti. Ja osobne by som bol rád „komisárom – hodnotiteľom“ týchto pedagógov, pretože si myslím, že mám na to dostatočné vedomosti, určiť, kto z preverovaných pedagógov je „potentný“ a kto je len „príživník“. Ďalej navrhujem, že humanitné obory ako psychológia, filozofia, sociológia, politológia a ostatný tento obor „ničoho praktického“, budú môcť študovať len študenti, ktorí predtým vyštudujú technickú alebo matematickú univerzitu – alebo preukážu nadpriemerné matematické vedomosti a schopnosti! Pretože matematika je základ logického myslenia!  
    A čo majú tieto vyššie moje úvahy spoločné s demokraciou? No to, že dokazujem, že títo tupci „univerzitní humanitní“ profesori, docenti, ... lekári... právnici... sú v reálnom živote skoro nepoužiteľní a sú to z 95 % magori!!
Ale neverte mi. Mám celý život pochybnosti o tom, či sa nemýlim. Však som sám so svojim presvedčením o komplexnej degenerácii a zločinnosti demokracie nielen na Slovensku, ale v celej EU a ostatnom „demokratickom“ Svete! Teda som sám proti celému „demokratickému“ Svetu?? Teda nemýlim sa?? Ako je možné, že som sám?.......Však všetci na internete mi píšu, že som určite duševne chorý.... Smejem sa, ako blázon.... Ale možno aj som duševne chorý, ako píšu tí Bratislavčania ...  zmagorení demokrati... Ale, čo ak sa mýlim?... A tí Bratislavskí nevzdelanci majú pravdu? Preto vy čitatelia, premýšľajte, či sa nemýlim!

Moje knihy sú moje filozofické a psychologické teórie. Ale ja nemôžem v každej knihe opakovať celú moju teóriu existencie vesmíru a Boha a Satana. To by každá kniha bola väčšia a väčšia... Preto sa musím odvolávať na iné moje knihy, ktoré som už vydal a nechcem mnohé texty z týchto kníh opakovať ani v tejto knihe. Napísal som tieto knihy, na ktoré sa možno budem odvolávať:

 • Demokracia je principiálny omyl (aj DjePO)
 • Kresťanská civilizácia je omyl (ďalej aj KCjeO)
 • Zásadné omyly Západu a Vatikánu (ďalej aj ZOZaV)
 • Obroda Slovanov (aj OS)
 • „Zbytočná vakcinácia“ a druhé vydanie „Nebezpečná vakcinácia“ (aj NV)
 • Slobodná tržná ekonomika je KATASTROFA (aj STEjeK)
 • Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovákov (aj VjeUNS)
 • Svetová vojna v r. 2025 (aj SVr2025)


A chápte, že sa musím občas opakovať v mojich ďalších nových knihách, ak je to zásadne dôležité, pretože neviem, kto z čitateľov mojej novej knihy prečítal predtým aj nejakú staršiu knihu. Napr. od predajcov viem, že knihy DjePO, KCjeO a asi aj ZOZaV sú už vypredané a už sa nedajú kúpiť....  Teda je jasné, že ak by som sa aj v tejto knihe odvolával na predchádzajúce moje knihy, tak je veľmi pravdepodobné, že noví čitatelia tejto knihy absolútne nebudú rozumieť, prečo tak a tak uvažujem... Preto sa ospravedlňujem dlhoročným čitateľom všetkých mojich kníh, že ich otravujem stále dokola niekoľkými fundamentálnymi kapitolami, z ktorých vychádza celá moja filozofia a psychológia.
Túto knihu som sa rozhodol vydať ako taký malý súbor mojich „protidemokratických“ názorov, ktoré som napísal v mojich predchádzajúcich knihách a túto moju „nenávisť“ proti demokracii chcem len aktualizovať!! Mor ho! Smrť demokracii!!

Čína, ktorá ekonomicky ničí celý demokratický Svet, vie, prečo tak rozmýšľam....

Pravidelne po vydaní nejakej knihy zistím, že sú v knihe nielen drobné logické chyby, ale aj gramatické chyby. Neviem to zásadne riešiť pri týchto minimálnych cenách, kedy 50 % z predajnej ceny dostávajú predajcovia a nie ja a ani naše občianske združenie. Prvú knihu, ktorú som vydal, bola DjePO. Knihu čítali a kontrolovali pred daním do tlače traja ľudia : učiteľka slovenčiny, kamarát výnimočne sčítaný a znalý gramatiky a moja dcéra... Aj tak tam boli také chyby?... Pochopil som, že tí čítajúci – kontrolóri – boli tak šokovaní z obsahu?, že strácali súvislosť s tým, že majú kontrolovať gramatiku..... A tak som prestal platiť týchto externých kontrolórov, pretože aj tak výsledok bol chybný. Logické chyby, sú moje chyby a už aj gramatika je odteraz len moja chyba. Ale tieto chyby nie sú zásadné, aby znižovali kvalitu môjho myslenia.

Menším písmom je zložitejší teoretický text, ktorý nie je až tak dôležitý pri chápaní základnej tézy, že demokracia je totálny nezmysel, totálna tuposť, komplexná degenerácia a totálna zločinnosť a všetky demokratické štáty sú totálne mafiánske zločinecké Satanské systémy!!

    Počul som už dávnejšie slovenskú pesničku, kde sa spievalo približne : “Vy si myslíte, že mi sme blázni, ale my si toto myslíme o Vás, že vy ste blázni...“ Výstižné, aj ako píšem vyššie o ľuďoch lži. Preto sa smejem, keď mi na internete skoro všetci píšu – tie potrafené husi - že som určite blázon a určite sa mám liečiť .... Ale ja si myslím, že „vy ste blázni - moji milí“.... duševne pomotaní...

    Ak o „demokracii“, tak napr. si porovnajme, ako ekonomicky prosperuje Západný demokratický Svet oproti totalite! EU a USA majú rast HDP za posledných asi 30 rokov bežne len 1 až 4-5 %, zatiaľ čo Čína už asi 30 rokov bežne rast okolo 7 až 12 %. Mimochodom za socialistického Sovietskeho zväzu, bol v období  mieru 1930 až 1940 ročný rast HDP údajne až 20-30 %! Nikde inde na tejto planéte sa takýto rast ekonomiky nikdy nepodaril. Nemali demokraciu, tak nemohli kradnúť! Podrobne sa zaoberám veľmi nízkou ekonomickou efektívnosťou Západnej „slobodnej tržnej ekonomiky“ v mojej knihe „Slobodná tržná ekonomika je Katastrofa“...

Po vydaní mojej hlavnej knihy „Obroda Slovanov“ v r. 2018 sa snažím vydávať ďalšie moje knihy, aj keď už nie sú dostatočne mnou premyslené ..... a asi určite obsahujú teoretické chyby ... Ale už ma dokonalosť môjho myslenia vôbec nezaujíma... Vydávam svoje knihy už len pre záchranu Slovenov a Slovanského myslenia... Už ide o život a nie o dokonalosť....

    Na konci knihy sú skopírované články z internetu. Robím to preto, že sú myšlienkovo veľmi zaujímavé, a aj preto, že na internete – na danej veb stránke – už po niekoľkých dňoch budú prekryté inými bezvýznamnými článkami a ja chcem práve týmto článkom dať podstatne dlhší „život“ a upozorniť na ne.

    A hlavne... Neverte mi. Ja sám neustále pochybujem, či sa nemýlim! Však všetci oslavujú demokraciu a iné ideologické názory, o ktorých ja píšem, že sú to omyly a totálne hlúposti! Ale však stále som len sám!! .... Nikto iný nekritizuje demokraciu a iné veci, o ktorých kriticky píšem v iných knihách!.... Takže logicky vážne pochybujem o tom, či sa nemýlim!! Hoci som teraz presvedčený o mojej pravde... Preto píšem moje knihy!! .... Ale premýšľajte a neverte mi!.. Opakujem, neverte mi!

 

Text obchodnej ponuky:

Kniha „Demokracia je totálny nezmysel“ má 176 strán formátu A5. Stanovená cenníková cena pre kníhkupectvá je 9,20 EUR aj s DPH. Knihu si môžete kúpiť aj na internete, napr. na Slovensku aj na www.torden.sk. V prípade, že niekto chce kúpiť viac kníh, tak naše občianske združenie predáva pri jednej objednávke s dopravou poštou minimálny počet 5 ks a max. 10 ks kníh za cenu 4,60 EUR/ks plus poštovné a balné 5 EUR na Slovensku.

Pri dodávke do Čiech je poštovné a balné:
Pre 5 - 10 ks kníh – 9 EUR
Pre 11 ks až 20 ks kníh – 15 EUR

V tom prípade nám píšte objednávku na náš mail:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.. Na základe objednávky Vám pošleme faktúru a po uhradení faktúry Vám knihy zašleme poštou.
Aj v prípade iných špeciálnych požiadaviek nám píšte na tento mail.

 

Špeciálna ponuka:
V súčasnosti máme na sklade tieto knihy od autora P.P. Kysucký:

 • Obroda Slovanov
 • Nebezpečná vakcinácia
 • Slobodná tržná ekonomika je katastrofa
 • Vatikán je úhlavný nepriateľ Slovenska
 • Svetová vojna v r. 2025
 • Demokracia je totálny nezmysel

Naše OZ predáva tieto knihy za polovičné ceny, ako sú cenníkové ceny pre kníhkupectvá. Tieto naše ceny za obder vyššieho počtu kníh sú uvedené pri každej knihe. Ponúkame možnosť objednať za tieto znížené ceny rôzne knihy a rôzne množstvá za podmienky, že celková objednávka vrátane poštovného a balného bude min. 50 EUR.